This year we CO2e mark all menus at the festival

As part of our work with becoming a completely climate transparent festival, this year – together with Oatly and Carbon Cloud – we have CO2e marked all the festival’s menues – which means you can make a conscious choice when you want to eat and drink at the festival. The bubbles at the menu show how much CO2e that is generated when making each portion of food/glass of drink.

_

Vi som festival är medvetna om att ett evenemang som Way Out West kan ha negativa effekter på klimatet. Vi lägger stor tyngd och fokus på att jobba för ett så klimatsmart och hållbart evenemang som möjligt.

I år blir vi som festival klimattransparenta, vilket innebär att hela festivalens klimatavtryck kommer redovisas (något du kan läsa mer om här). Som en led i detta arbete klimatmärker vi tillsammans med Oatly och Carbon Cloud festivalens menyer.

På menyerna kan du se pratbubblor där det står hur mycket CO2e som genereras vid produktionen av varje dryck och måltid – vilket innebär att du som besökare själv kan göra medvetna val när du ska äta och dricka på festivalen.

En referenspunkt i detta är WWF:s rekommendation om 0,5 kg CO2e som en nivå på en måltid som ligger inom ramen för deras ”One Planet Plate”-kriterier. På Way Out West finns många alternativ som ligger under den gränsen men det finns också många alternativ som ligger högre.

 

 

More News

More news

GET YOUR FESTIVAL PASS HERE

VISIT WOW POP UP SHOP AT STUREGALLERIAN