Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner

WAY OUT WEST – EN HBTQ-DIPLOMERAD FESTIVAL

Social hållbarhet är en kärnfråga för Way Out West. Som en viktig del i detta arbete har organisationen bakom festivalen under året gått igenom en utbildning ledd av West Pride som resulterat i en HBTQ-diplomering.

Utbildningen utfördes inför Way Out West 2017, och har lett till att personalen på Luger har fått en ökad kunskap kring HBTQ-frågor och även fått verktyg att granska sig själva och Luger som organisation ur ett normkritiskt perspektiv.

West Pride förklarar avsikten med utbildningen:

“Utbildningens syfte är att öka normmedvetenheten och stärka personalens HBTQ-kunskap, vilket är en förutsättning för professionellt bemötande av HBTQ-personer både internt och externt och är en viktig del i verksamhetens mångfaldsarbete”

Way Out West kommer fortsätta att jobba för social hållbarhet och alla människors lika värde.

Feed

WAY OUT WEST 2018 AUG 9–11

Köp dina biljetter nu

Köp biljetter