Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner

Way Out West – en hållbar festival?

Hållbarhetsfrågor i stort och att minimera vårt egna ekologiska avtryck har sedan start varit viktigt för Way Out West och alla inblandade i festivalens existens. För att tydligt definiera vilka krav som finns för att vara så hållbar som möjligt har Way Out West sedan 2013 certifierats med ISO 20121.

Förutom att från start ha valt att vara en stadsfestival där närheten mellan festivalområde och leverantörer minskar transporter, och där avsaknaden av camping minskar utsläpp, har Way out West sedan 2012 respektive 2015 varit helt kött- och till stor del mjölkfri. Detta är några tydliga exempel på vad som har gjorts för att minska festivalens miljöpåverkan.

När Way out West år 2013 fick certifieringen ISO 20121, var det den första festivalen i Sverige att tilldelas den. Tyvärr ser det fortfarande ut så på många håll. Få andra festivaler i Europa har samma eller motsvarande miljöcertifiering.

ISO 20121 innebär hållbarhet på tre olika plan, och det är också dessa delar som ligger till grund för Way Out Wests hela hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet – Jorden tillverkar en viss mängd råvaror varje dag. Way Out West ska aldrig förbruka mer än den mängden. Det ekologiska fotavtrycket (förbrukning av el, utsläpp från resor, återvinning, ytan festivalen verkar på m.m.) ska minskas för varje år.

Ekonomisk hållbarhet – Luger som organisation bakom Way Out West tar ansvar för att ha en ekonomisk långsiktig hållbarhet för festivalen och slutkonsumenterna. Detta är för att få affären att gå ihop, få så många som möjligt att ha möjlighet att kunna gå på festivalen och få Way Out West att leva kvar under lång tid framöver.

Social hållbarhet – att ha alla intressenter i åtanke i alla aspekter av festivalen. Ta hänsyn så att medarbetare, besökare, leverantörer, partners och artister mår bra i och runt Way Out West, samt ta hänsyn till Göteborgs stad och dess invånare som alla berörs av festivalens närvaro på olika sätt.

Att vara ISO-certifierad innebar en kravlista och ett kontinuerligt samt noggrant arbete. Uppfyller man inte ISOs krav, kan man heller inte behålla certifieringen. Läs mer om certifieringen här.

Feed

WAY OUT WEST 2018 AUG 9–11

Köp dina biljetter nu

Köp biljetter