Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner

KOKOKO!

KOKOKO! är framtiden. Med sitt självuttalade mål att utmana trötta beskrivningar som “African music” eller “world music” har musikkollektivet från Kinshasa sprängt begränsningar och lyckats skapa någonting alldeles nytt. KOKOKO! är en protest mot det gamla som fortfarande styr – med skräpbitar skapar de sina egna trummor och slagverk, med sina egna händer stränginstrumenten som som ger ljud åt deras demonstration.

Kollektivet föddes ur en revolt mot sina äldre och det nuvarande systemet som KOKOKO! menar trycker ner den yngre generationen. Därför försöker KOKOKO! vara mer än bara musik, utan vill hjälpa till att förändra människors mentalitet och radikalisera deras skapande. Bestående av flera grupper musiker från Ngwaka-området skapar de tillsammans en plats för experimentation och politiskt yttrande. Deras motto “Överlevnad är kreativitetens bränsle” uttrycks i musikens brådskande och påtagliga rytmer, deras vilja att förändra världen i varenda upprepade sångfraser. Allt ger upphov till en dansant elektronisk musik som i Slottsskogen kommer leda oss in till en värld där vad som helst kan hända.

WAY OUT WEST 2018 AUG 9–11

Köp dina biljetter nu

Köp biljetter