Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner

Att syna falska nyheter

Talare: Kristina Alexandersson, Thomas Nygren, Johan Wikén, Martin Schori (moderator)
Om samtalet: Förstagångsväljare får i stor utsträckning sin information kring valet från sociala medier. Men hur sker källkritiken i de snabba flödena, och vad händer om den uteblir?

Kristina Alexandersson: Chef för internet i skolan på IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Hon är ansvarig för Webbstjärnan, som är en skoltävling där elever tävlar om att skapa en webbplats av sitt skolarbete. Genom Webbstjärnan blir eleverna mer medvetna medieproducenter och kunniga i källkritisk granskning. Kristina Alexanderson är även projektledare för Creative Commons i Sverige.
Thomas Nygren: En av forskarna som står bakom forskningsprojektet Nyhetsvärderaren 2017. Ungdomar ska i forskningsprojektet granska nyheter i sina nyhetsflöden utifrån fastställda kriterier och rapportera in nyheterna och sina slutsatser till forskarna. Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas. Thomas Nygren är lektor i didaktik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
Johan Wikén: Redaktör på Viralgranskaren som är en avdelning på Metro och har funnits sedan 2014. Projektet belönades med Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare 2014 och har fått utnämningen Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning.
Martin Schori: Nyhetschef på Aftonbladet, tidigare utrikesredaktör och webbredaktör. Schori har även skrivit boken Online Only, en handbok i digital nyhetsjournalistik. Boken avslutas med att ta upp källkritik och press-etik och hur journalister bör hantera näthat.

Feed

WAY OUT WEST 2018 AUG 9–11

Köp dina biljetter nu

Köp biljetter