Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner

Ariel Pink

Beach Boys-drömmar, trams, psykedelia, Frank Zappa och kassettkultur. Alla ska med när Ariel Pink (US) fortsätter sin halsbrytande balansgång mellan galenskap och briljans, mellan humor och uppriktighet. I slutändan lämnas vi med något så sällsynt som ett unikt och gränslöst artistskap, till synes helt befriat från marknadsanalys. Inget verkar omöjligt i LA-sonens svartrosa universum i vilket nihilism, populärkultur, narcissism, jakt på kärlek och självhat kläs i sockerskrud. Utspritt i den eklektiska röran gömmer sig några av samtidens märkligaste och finaste poplåtar. Lo-fi esteten Ariel Pink upptäcktes av kollegorna i Animal Collective 2003 och har sedan dess polariserat lyssnare och kritiker med sin minst sagt infallsrika musik och kontroversiella persona; geni eller clown?

Med sitt senaste album ”Dedicated to Bobby Jameson” hör vi Ariel Pink återvända till det mer direkta anslaget på hans tidiga, självinspelade alster i en hyllning till musikern Bobby Jameson. En bortglömd, obskyr 60-tals musiker, som länge antogs vara död, men vars livshistoria visade sig fungera som en utmärkt fond för Pinks eget berättande. Vad en kan förvänta sig när Ariel Pink tar sin musik till scenen är svårt att förutse. Och det är en alltför sällsynt känsla idag.

Ariel Pink spelar på Stay Out West torsdagen den 9 augusti. Biljetter köper du här.

Ariel Pink

Beach Boys-dreams, goofiness, psychedelia, Frank Zappa and cassette culture. All comes together when Ariel Pink (US) pursues his daring balance act between madness and brilliance, between humor and sincerity. What presents itself is something rare these days: a unique showmanship seemingly stripped from marketing strategies. Everything goes in his black/pink universe where nihilism, pop culture, narcissism and self-doubt are covered in sugar. Scattered in this eclectic mess are some of the most peculiarly moving songs in contemporary music. The lo-fi reinventor and chillwave popularizer was first discovered in 2003 by his colleagues in Animal Collective and has since then polarized critics as well as listeners with his ingenious music and controversial persona; genius or clown?

With his latest album “Dedicated to Bobby Jameson” we can hear Ariel Pink returning to the more straightforward sound of his earlier productions. Bobby Jameson is an obscure, forgotten LA-musician, whose tragic story provides Pinks wistful songs with a fruitful context. What to expect when Ariel Pink takes his music to the stage is hard to predict. And that is a rare feeling in music these days.

Ariel Pink will perform at Stay Out West on Thursday August 9. Get tickets for one or three days here!

WAY OUT WEST 2018 AUG 9–11

Köp dina biljetter nu