Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Partner
Partner
Partner

West Pride

West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

I år inleder Way Out West och West Pride ett samarbete. Nu mer än någonsin behöver vi vara enade och göra ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter. Startskottet på samarbetet är en HBTQ-diplomering av Way Out West ledd av West Pride. Vi kommer sedan att vara närvarande under varandras festivaler.

Samarbetet och diplomeringen handlar om att få kunskap om under vilka livsvillkor människor lever. Förutom grundläggande kunskap om rättigheter i Sverige och världen så synliggör diplomeringen hur verksamheter konkret kan arbeta med bemötandefrågor.

West Pride är en gratis konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ-personer och allierade. Vi lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Välkomna alla HBTQ-personer och allierade till West Pride 7-11 juni 2017!

www.westpride.se

Way Out West 2017 Aug 10–12

Köp dina biljetter nu

Köp biljetter